Acute virus-ontsteking van de grijze stof van het centrale zenuwstelselde (hersenen en ruggenmerg ) met name bij kinderen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Aanvankelijk (= initiële fase) o.a. verkoudheid (vaak het eerste verschijnsel), hoofdpijn, koorts, misselijkheid, diarree, waarna zich ernstige verschijnselen voordoen, zoals slik- en ademhalingsproblemen, verlammingen (= paresen) en blijvende verkromming van lichaamsdelen (= contracturen).
Als zich geen verlammingen en contracturen voordoen wordt gesproken van niet-paralytische en wanneer dat wel het geval is van paralytische kinderverlamming.

Oorzaak
Infectie met picorna-virus.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- voorkómen (= preventie = profylaxe): inenting met polio-vaccin (zie hieronder)

zie ook:
- virus-infecties
- vaccins