Verwondingen zijn beschadigingen van huid, onderliggend bindweefsel, bloedvaten, zenuwen, organen, etc., waarbij (meestal) bloed of weefselvocht vrijkomt. De aard en ernst van de verwonding zijn sterk afhankelijk van de plaats, grootte, diepte en verontreiniging van de verwonding.

Symptomen en complicaties van verwondingen

Mogelijk symptomen en complicaties:
Bloedingen, ernstig bloedverlies, vochtverlies (bij brandwonden), en/of infecties met microbacteriën, zoals bacteriën en virussen (tetanus!).
Afhankelijk van de oorzaak worden wonden onderverdeeld in schaaf-, snij-, steek-, brand- of doorligwonden.

Wondbehandeling

De behandeling van wonden is sterk afhankelijk van de aard en ernst van de wond en kan o.a. bestaan uit:
- Schoonmaken met (steriel) water
- Ontsmetting: zie ontsmettingsmiddelen (desinfectantia) of
calendulatinctuur bij schaafwondjes)
- Verbinden met steriel gas en wondverband
- Afbinden: om bloeding tegen te gaan
- Diepe en vuile wonden: tetanus-injectie

Zie ook:
- bloedingen
- zweren
- infecties
- huidaandoeningen