Groep van medicijnen die de vermenigvuldiging (= reproductie) van HIV-virussen remmen.

HAART-therapie (= highly active antiretroviral therapy): effectieve HIV-behandeling met een combinatie van medicijnen met een verschillende werking, d.w.z. een reverse-transcriptase-remmer samen met een protease-remmer (zie soorten HIV-medicijnen).

Opmerkingen
- HIV-middelen genezen HIV/AIDS niet, maar zorgen er voor dat het virus zich niet of moelijk kan vermenigvuldigen. Daarom moeten HIV-middelen levenslang zeer trouw worden ingenomen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan o.a. de ontwikkeling van een HIV-vaccin dat AIDS kan voorkómen.
- In de praktijk moeten vaak per dag 10-16 tabletten van twee of meer verschillende HIV-middelen en vaak ook nog andere medicijnen worden ingenomen. Bovendien veroorzaken HIV-middelen nogal wat bijwerkingen. Hierdoor is gewoonlijk een goede medicatiebegleiding nodig door derden, zoals partners, familieleden, vrienden, verzorgers en zorgverleners.
- Sinds 2004 is een langwerkende protease-remmer beschikbaar (atazanavir/Reyataz®) die slechts 1 x daags hoeft te worden ingenomen (samen met een ander reverse-transcriptase-remmer). Hierdoor is de medicatiebelasting van de patiënt aanzienlijk geringer.

zie ook:
- soorten HIV-middelen
- HIV/AIDS

Terug naar anti-virale middelen