Proteïnekinaseremmers zijn laagmoleculaire stoffen die de activiteit remmen van in het celmembraan aanwezige groeifactorreceptoren (receptorkinasen) of intracellulaire eiwitten (kinasen) die deel uitmaken van uit verschillende eiwitten opgebouwde signaaloverdrachtketens.
Proteïnekinasen zijn betrokken bij tal van processen die bepalend zijn voor het bestaan, de deling, groei, verspreiding en overleving van cellen. Bij een maligne aandoening zijn door een genetische verandering de bij deze processen betrokken signaaloverdrachtketens vaak uit zichzelf (‘constitutioneel’) actief geworden en verlopen vaak verschillende processen niet meer op een gecontroleerde en gecoördineerde wijze.
Een regulerend proces zoals celdood wordt hierbij onderdrukt.

Terug naar anti-kankermiddelen