Abnormaal laag gehalte aan rode bloedkleurstof (hemoglobine, Hb) in de rode bloedcellen (erythrocyten) van het bloed. Als gevolg daarvan kan het bloed onvoldoende zuurstof transporteren naar de weefsels.

Symptomen van bloedarmoede
Mogelijke symptomen:
Blauwig-bleke huid, geringe eetlust, snel en langdurig (chronisch) moe, duizeligheid, flauwvallen.

Behandeling van bloedarmoede
Beschikbare behandelingen:
- Behandeling van de oorzaak (causaal/curatief): indien bekend en mogelijk
- Medicijnen: bloedarmoedemiddelen

Let op!
De behandeling van bloedarmoede wordt volledig bepaald door de oorzaak, de verschijnselen en de mogelijke complicaties.

Oorzaken van bloedarmoede

Mogelijke oorzaken van bloedarmoede (anemie):
- Bloedverlies, acuut (bijv. bloedige wonden) of chronisch (bijv. bloedende maagdarm-zweren)
- Borstvoeding
- Foliumzuurtekort (vitamine B11)
- Hemoglobine-afwijkingen (o.a. hemoglobineziekte, sikkelcelziekte en thalassemie)
- IJzertekort (ferriprieve anemie)
- Menstruatiebloedingen, sterke en/of langdurig
- Infectie-ziekten
- Vitamine B12tekort (cyanocobalaminetekort)
- Zwangerschap
- Bijwerking van bepaalde medicijnen (zie bijsluiter)
- Combinatie van bovengenoemde factoren

Bloedarmoede, vormen

Mogelijke vormen van bloedarmoede:
- Aplastische anemie: te weinig rode bloedcellen aangemaakt door het beenmerg
- Hemoglobineziekte
- Hemolytische anemie: de rode bloedcellen (erytrocyten) worden te snel afgebroken
- IJzertekort anemie (ferriprieve anemie): te geringe aanmaak van rode bloedkleurstof door ijzertekort
- Megaloblastische anemie: de rode bloedcellen zijn te groot en/of te rood en functioneren daarom minder goed
- Microcytaire anemie: de rode bloedcellen zijn te klein en/of te bleek en functioneren daarom minder goed
- Sikkelcelziekte (sikkelcelanemie)
- Thalassemie
- Zwangerschapsanemie: meestal als gevolg van een ijzertekort.

Zie ook:
- Hb-waarden

Terug naar bloedaandoeningen