De behandeling van Parkinson-patiënten is o.a. afhankelijk van het stadium waarin de ziekte verkeert, de aard en ernst van de (bij)werkingen en de conditie van de patiënt.


Mogelijke behandeling van Parkinson en parkinsonisme o.a.:
- stadium I: ADL-training (ADL = algemene dagelijkse levensverrichtingen)
- stadium I,5-II: ADL + amantidine (= Symmetrel®)
- stadium II,5-III: ADL + amantidine + dopamine-agonist of -precursor (o.a. Madopar®, Sinemet®, Duodopa®, Starlevo®)
- stadium IV: ADL + zorghulp + amantidine + extra dopamine-agonist of -voorloper (= precursor)
- stadium V: continue verpleging + zo nodig extra amantidine + extra dopamine-agonist (o.a. Dopergin®, Parlodel®), Permax®, Requip®, Sifrol®) of -voorloper (= precursor) + zo nodig apomorfine (APO-go®) + zo nodig/mogelijk hersen-operatie (= neuro-chirurgische ingreep)

zie ook: Parkinson-middelen

Terug naar Parkinson

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas, 2009
- Geneesmiddelenbulletin, 2004(38)7