De nieuwere of atypische antipsychotica hebben -in tegenstelling tot de klassieke middelen- een gunstige invloed op zowel de positieve als negatieve verschijnselen van de psychose. Daarnaast veroorzaken ze geen of minder Parkinson-achtige bijwerkingen en kunnen ze ook denkstoornissen (= cognitieve symptomen)verbeteren of opheffen.

Middelen: clozapine (Leponex®), olanzapine (Zyprexa®), quetiapine (Seroquel®), risperidon (Risperdal®), sulpiride (Dogmatil®).

Terug naar anti-psychotica