Ongeveer 5 op de 1000 mensen (= 0,5%) heeft last van een of andere angst-stoornis.

Van een angst-stoornis is sprake als:
- de oorzaak van de angst onbekend is
- de angst onredelijk groot is
- het normale functioneren wordt verstoord
- de angst (regelmatig) paniek-aanvallen veroorzaakt
- ernstig wordt geleden onder de angst

Mogelijke verschijnselen (o.a)
Aanhoudende gespannenheid, onrust, beklemmend gevoel op de borst, benauwheid, spierpijn, vermoeidheid, irritatie, angst-aanvallen, paniek-aanvallen, slaapstoornissen, agressieve buien en hoge bloeddruk (= hypertensie), zweten, nachtmerries.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
De preciese oorzaak van een angst-stoornis is vaak niet bekend. Dikwijls gaat het om een onduidelijk onheil, dat reëel is of ingebeeld kan zijn. Als de oorzaak bekend is, wordt angst ook wel vrees genoemd.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- psycho-therapie
- medicijnen:
- benzodiazepinen
- angst-dempende middelen (= anxiolytica)
- anti-depressiva (bepaalde)

zie ook: vormen van angst

Terug naar psychische aandoeningen