HIV-geïnfecteerden (ook wel 'seropositief' genoemd) zijn mensen die met HIV zijn besmet, maar nog geen ziekteverschijnselen vertonen. HIV is een retrovirus dat in de gastheercel RNA in DNA kan omzetten. Het virus vermenigvuldigt zich bij voorkeur in de zgn. T4-lymfocyten en macrofagen en doodt deze. Hierdoor verzwakt daardoor het afweer- of immuunsysteem van het lichaam. Als gevolg daar van wordt het lichaam steeds gevoeliger voor infecties.
AIDS-patiënten zijn al langer besmet met HIV, waarbij zich ziekteverschijnselen voordoen als gevolg van (sterk) verminderde weerstand (immuundeficiëntie).

Symptomen van AIDS

Mogelijke symptomen bij AIDS:
- 1e fase
- Vermoeidheid, snel en vaak transpireren, malaise, nachtelijk zweten, diarree, hoesten, gewichtsverlies en zwelling van de lymfeklieren.
- 2e fase
- Ziekten van het afweersysteem (o.a. Karposi-syndroom) en infectie-ziekten als gevolg van een steeds zwakker functionerend afweersysteem (immunodeficiëntie)
- Opportunistische infecties: dit zijn infectieziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen die bij een normale afweer zelden infecties veroorzaken.

Behandeling van HIV en AIDS

Beschikbare behandelingen van HIV en AIDS:
- Voorkomen van HIV-besmetting door sexuele onthouding (o.a. monogamie en vermijden van risicovolle sexuele contacten) en gebruik van condooms (Let op! Condooms zijn alleen zinvol bij consequent en correct gebruik!)
- HIV-behandeling: remming van de HIV-vermenigvuldiging met virusremmers (HIV/AIDS-middelen waardoor het afweersysteem langer intact blijft. Meestal worden 2-3 verschillende virostatica tegelijk gebruikt om de effectiviteit van de behandeling te vergroten.
- AIDS-behandeling: de behandeling bestaat naast het (blijvende) gebruik van anti-HIV/AIDS-middelen o.a. uit behandeling van de bijwerkingen van deze middelen en ondersteuning en verbetering van het individuele en sociale functioneren
- Behandeling van bijkomende aandoeningen, waaronder Kaposi-syndroom en uiteenlopende infecties met bacteriën, virussen (o.a. gordelroos) en schimmels: antimicrobiële middelen zoals antibiotica, antimycotica en anti-herpesmiddelen.

Let op! Er zijn momenteel nog geen HIV-dodende middelen en HIV-vaccins beschikbaar. Aan de ontwikkeling daarvan wordt hard gewerkt.

Besmetting met HIV

Verspreiding van HIV (AIDS-virus) vindt o.a. plaats via:
- Sexueel contact met iemand die HIV of AIDS heeft: daarbij kan het virus via besmet genitaalslijm, sperma en/of bloed worden overgedragen
- HIV-besmet bloed tijdens wond-wondcontact, operatie of bloedtransfusie
- HIV-besmette injectienaalden bijv. in ziekenhuizen en bij drugsgebruikers
- Zwangerschap: tijdens de zwangerschap van een seropositieve vrouw wordt de ongeboren vrucht meestal ook met HIV besmet.

Voorkomen van HIV en AIDS

HIV/AIDS kan o.a. worden voorkomen door:
- Monogamie (niet vreemdgaan)
- Veilig vrijen met (potentieel) besmette personen door consequent en correct gebruik van condooms (bijv. tijdens 'one stand nights')
- (Ver)mijden van direct sexueel contact met (mogelijk) besmette personen, zoals prostituees en drugsgebruikers
- (Ver)mijden van direct contact met besmet bloed (o.a. injecties of infusies met mogelijk besmette injectienaalden)

HIV-test

De HIV-test is een test die onderzoekt of er wel of geen antistoffen tegen HIV voorkomen in het bloed. Een herhaalde positieve uitslag betekent dat er sprake is van een HIV-infectie. Indien geen of onvoldoende behandeling plaatsvindt, kunnen na kortere of langere tijd AIDS-verschijnselen optreden.
Momenteel zijn via de apotheek en ook internet diverse doe-het-zelf-HIV-tests verkrijgbaar die binnen enkele minuten uitslag geven. Bij 2 x positieve uitslag is zeer waarschijnlijk sprake van een HIV-infectie.
Neem bij een positieve uitslag altijd contact op met de (huis)arts of GGD voor een definitief onderzoek. Om een optimale behandeling in te stellen worden ? na definitieve bevestiging van de HIV-infectie ? andere tests gedaan om te bepalen hoe actief het virus is (viral load) en hoe de toestand is van het immuunsysteem (CD4-cel-bepaling).

Terug naar SOA