Psychische aandoening (-ose = ziekte) die o.a. wordt gekenmerkt door verstoring van het contact met de werkelijkheid als gevolg van aantoonbaar onjuiste (= irreële) gedachten (= waan-ideeën), voorstellingen (= hallucinaties), wanen (bijv. stemmen horen) en gedrag.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- psychotherapie
- medicijnen, vooral anti-psychotica (zie ook hieronder) en anti-depressiva
- psycho-therapie
- opname voor kortere of langere tijd (= gecontroleerde psycho-therapeutische begeleiding)
- combinatie (meestal) van één of meer van bovengenoemde behandelingen.

NB. De behandeling van psychosen is sterk afhankelijk van de aard, ernst en duur van de psychische stoornissen en de mate waarin de patiënt daaronder lijdt.

Terug naar psychose