Suikerziekte (diabetes mellitus) is een stofwisselingsziekte die gekenmerkt wordt door een insuline-tekort en een abnormaal hoge glucosespiegel (of suikerspiegel) in het bloed, d.w.z. meer dan 4-8 mmol glucose per liter bloed (glucose-normaalwaarde).
In 2005 leden in Nederland naar schatting ca. 500.000 mensen aan suikerziekte.

Symptomen van suikerziekte

Mogelijke symptomen van suikerziekte:
- Naar aceton ruikende uitademingslucht (ketose)
- Droge mond en dorst
- Veel drinken (polydipsie)
- Veel plassen (polyurie)
- Veel eten (polyfagie)
- Overgewicht (obesitas) of vermagering
- Vermoeidheid
- Jeuk
- Verhoogd glucosegehalte van het bloed (hyperglykemie)
- Verhoogde gevoeligheid voor infecties
- Suiker in de urine (glykurie)
- Ketonen (vetverbrandingsproducten) in de urine (ketonurie)

Let op! Op langere termijn kan suikerziekte ernstige complicaties, zoals hart-, vaat-, nier-, zenuw- en oog-aandoeningen veroorzaken

Behandeling van suikerziekte

Beschikbare behandelingen van suikerziekte:
- Dieet: suiker-/koolhydraat-arm dieet
- Medicijnen: bloedsuikerverlagende middelen die via de mond (oraal) moeten worden ingenomen (orale antidiabetica) of ingespoten (insulinen)
- Combinatie van koolhydraat-arm dieet en bloedsuikerverlagend middel (oraal anti-diabeticum) of insuline.

Complicaties bij suikerziekte

Mogelijke complicaties bij suikerziekte:
- Verminderde perifere doorbloeding als gevolg van verdikking en lekkage van bloedvaten, wat kan leiden tot:
- Trage wondgenezing vanwege verminderde perifere doorbloeding
- Huidwonden/-zweren, vanwege slechte doorbloeding van met name de voeten; dit kan vanwege infectie- of necrose-gevaar aanleiding zijn tot amputatie
- Zenuwbeschadiging (diabetische polyneuropathie) vanwege slechte bloedtoevoer naar de zenuwen met als mogelijk gevolg tintelingen, perifere gevoelsstoornissen en spierzwakte in armen of benen
- Slechtziendheid/blindheid (diabetische retinopathie) vanwege verminderde oogdoorbloeding
- Hart- en/of herseninfarct vanwege atherosclerose (2-6 x verhoogde kans) door verhoogd cholesterol (hyperlipidemie)
- Orgaanaandoeningen vanwege verminderde doorbloeding van de grotere bloedvaten

Vormen van suikerziekte

Mogelijke vormen van suikerziekte (diabetes mellitus):
- Type-1 diabetes(= 'jeugdsuiker')
- Type-2 diabetes (= 'ouderdomssuiker')
- Zwangerschapssuiker (= zwangerschapsdiabetes)

Zie ook:
- type I en II
- 'hypo' (= hypoglykemie)
- insulinisme

Terug naar alvleesklieraandoeningen

Medicijnen

Actos<sup>®</sup> (EU)
Actraphane® (EU)
Actrapid® (EU)
Albiglutide Injecties
Amaryl®
Apernilid®
Apidra (EU)
Arcabose Tabletten
Bydureon®
Byetta®
Canagliflozine Tabletten
Canagliflozine/metformine Tabletten
Competact®
Dapagliflozine Tabletten
Diamicron®
Diazoxide Capsules
Diazoxide Injecties
Duloxetine Capsules (generiek)
Edinimel®
Enyglid®
Eperzan®
Eucreas®
Exubera® (EU)
Fertin®
Forxiga®
Galvus®
Glibenclamide Tabletten (generiek)
Glibenclamide/Metformine Tabletten
Glicacon®
Gliclabore®
Gliclalane®
Gliclareze®
Gliclatab®
Gliclazide Tabletten (generiek)
Glimepiride Tabletten (generiek)
Glipizide Tabletten
Glucobay®
Glucovance®
Humalog® (EU)
Humalog® Mix
Humuline 30/70®
Humuline® NPH
Humuline® Regular
Insulatard® (EU)
Insuline Aspart
Insuline Aspart/Insuline Aspart Protamine Injecties
Insuline aspart/insuline degludec
Insuline Detemir (EU)
Insuline Gewoon
Insuline Gewoon/Insuline Isofaan
Insuline Glargine
Insuline Isofaan
Insuline Lispro
Insuline Lispro/Insuline Lispro Protamine
Insuline Recombinant
Insuman® Basal (EU)
Insuman® Comb
Insuman® Infusat (EU)
Insuman® Rapid (EU)
Invokana®
Jalra®
Janumet®
Januvia®
Jentadueto®
Komboglyze®
Lantus® (EU)
Levemir® (EU)
Linagliptine Tabletten
Linagliptine/metformine Tabletten
Liprolog®
Liraglutide Injecties
Lyxumia®
Metfocell®
Metformine Tabletten (generiek)
Metformine/Glibenclamide Tabletten (generiek)
Metnova®
Miglitol Tabletten
Mixtard® (EU)
Monotard® (EU)
NovoMix® 30 (EU)
NovoNorm® (EU)
NovoRapid® (EU)
Onglyza®
Osproz®
Paglitaz®
Proglicem®
Repaglinide Tabletten (generiek)
Ristaben®
Ristfor®
Ryzodeg®
Saxagliptine/metformine Tabletten
Sepioglin®
Sitagliptine Tabletten
Tandemact®
Tolbutamide Tabletten (generiek)
Trajenta®
Tresiba®
Ultratard® (EU)
Velmetia®
Velosulin® (EU)
Victoza® (EU)
Vildagliptine Tabletten
Vokanamet®
Xiliarx®
Yentreve® (EU)
Zinkinsuline-amorf/Zinkinsuline-kristallijn Injecties
Zinkinsuline-kristallijn Injecties