Prostaglandine-synthetase-remmers (= NSAID's = niet-steroïde ontsteking-remmende pijnstillers) zijn niet-opioïde of 'gewone' pijnstillers die de activiteit remmen van het enzym prostaglandine-synthetase. Dit enzym speelt een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van pijn.

Werking:
- pijnstillend (= analgetische werking)
- ontsteking-remmend (= anti-inflammatoire, antiflogistische)
- koortsverlagend (= anti-pyretische werking)

Bijwerkingen
NSAID's kunnen o.a. ernstige maagdarm-problemen geven en gebruik er van wordt ontraden bij ouderen, hartfalen, lever- en/of nieraandoeningen en in combinatie met diuretica.

zie ook:
- subgroepen
- pijn

Terug naar gewone pijnstillers