Groep van medicijnen die reumatische processen vertraagt en daardoor het ziekteproces langzamer doet verlopen. Tijdig gebruik van deze middelen voorkomt vroegtijdig weefsel-beschadiging.
De werking is meestal pas na 2-3 maanden of langer merkbaar. Een nadeel van het gebruik is de grotere kans op (nogal ernstige) bijwerkingen, o.a. op de lever en nieren.

Tot deze groep van reuma-middelen behoren:
- chloroquinen: Nivaquine®
- immuno-modulantia, o.a. leflunomide (= Arava®)
- immuno-suppressiva: azathioprine (= Imuran®) en ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)
- interleukine-blokkers, o.a. anakinra (= Kineret®)
- methotrexaat
- penicillamine (= Gerodyl®)
- sulfasalazine (= Salazopyrine®)
- TNF-A-blokkers (= Tumor Necrose Factor a-remmers): etanercept (= Enbrel®), Humira® (= adalimumab, infliximab (= Remicade®)
- goudverbindingen, (worden bijna niet meer gebruikt)


zie ook: reumatische aandoeningen

Terug naar reuma-middelen