Manie is een plotseling optredende aanval van onbedwingbare lust, die samengaat met een overdreven opgewekte stemming (= euforie) en buitensporige geestelijke en/of lichamelijke activiteit (= hyperactiviteit), waaronder een aanhoudende gedachten- of ideeënvlucht. De werkelijkheidszin kan geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Hierdoor wordt het gedrag door de omgeving als vreemd of gek ervaren.
Manie komt meestal niet alléén voor (= unipolaire stoornis), maar afwisselend of samen met hypomanie en depressie (= bipolaire stemmingsstoornis).

Bij hypomanie is -net als bij manie- sprake van verhoogde geestelijke en lichamelijke activiteit, maar deze leidt niet tot persoonlijke, relationele en/of sociale problemen. Bij een hypomane stoornis worden de hypomane perioden meestal afgewisseld door depressieve perioden.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- psychotherapie
- medicijnen, waaronder lithium
- combinatie van psychotherapie en medicijnen

zie ook:
- gedachtenvlucht
- manisch-depressieve stoornissen (= bipolaire stemmingsstoornisen)
- stemmingsstoornissen (= affectieve stoornissen)

Terug naar psychische aandoeningen