Een zwelling is een plaatselijke ophoping van vocht in de weefsels, bijvoorbeeld als gevolg van een kneuzing of ontsteking.
Een tumor of (kanker)gezwel is het gevolg van overmatige nieuwvorming (= neo-genese) van cellen als gevolg van ontspoorde cel-deling.

NB.
Veel (= tumoren) beginnen met een goedaardig (= benigne) stadium, maar kunnen (meestal geleidelijk) overgaan in een kwaadaardig (= maligne) stadium, waarin uitzaaiing (= metastaseren) mogelijk is.
De snelheid waarmee dit gebeurt is o.a. afhankelijk van het type kankercellen en het stadium waarin de kanker zich bevindt. Het is daarom van groot belang dat tumoren zo vroeg mogelijk worden ontdekt (bijv. regelmatige Rö-screening) en verwijderd en/of behandeld.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- bestraling (= radio-therapie)
- verwijdering
- chemotherapie (= chemokuur, anti-kankermiddelen = oncolytica = cytostatica): zie ook hieronder

zie ook:
- vormen
- uitzaaiing (= metastase)
- goedaardige tumoren
- kwaadaardige tumoren

Terug naar kanker