Vermoeidheid

Vermoeidheid na lichamelijke en/of geestelijke inspanning is een normaal verschijnsel. Door regelmatig en voldende lang (uit)rusten of slapen wordt vermoeidheid weer opgeheven. 

manmoe.jpg