Vermoeidheid

Vermoeidheid na lichamelijke en/of geestelijke inspanning is een normaal verschijnsel. Door regelmatig en voldende lang (uit)rusten of slapen wordt vermoeidheid weer opgeheven. 

manmoe.jpg

Zelftest: Heb ik CVS?

Chronische vermoeidheidssyndroom is een aandoening waarbij voor tenminste een periode van zes aaneengesloten maanden sprake is van ... lees verder